To szkolenia

Kierownik projektu – jakie ma obowiązki względem zespołu?

Ciało nie może funkcjonować bez głowy, podobnie nie może funkcjonować zespół projektowy bez osoby obejmującej obowiązki związane z kierowaniem projektu. O ile w tradycyjnych modelach stanowisko kierownika projektu było mocno podkreślone i jego obowiązki były bardziej klarowne, o tyle w nowoczesnych metodach zarządzania projektami stanowisko kierownika projektu nie jest już tak jasno sprecyzowane.

Read More »