Służebność przesyłu jako tematyka szkolenia

Odpowiednia jakość usług energetycznych w dużej mierze uzależniona jest przede wszystkim od właściwie wykonanej sieci. Jednakże realizacja inwestycji polegających na rozbudowie lub tworzeniu nowych sieci energetycznych bardzo często wymaga poprowadzenia ich przez grunty innych właścicieli. Wówczas konieczne jest ustanowienie służebności przesyłu, na podstawie której firma ma dostęp do swoich instalacji zaś właścicieli gruntu otrzymuje z […]

Read More »

Szkolenia z prawa przetargów publicznych

Zamówienia Publiczne stanowią niezwykle istotny element finansów publicznych i obejmują bardzo zaawansowane rozwiązania dotyczące różnego rodzaju procedur wydatkowania środków publicznych, a do właściwego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zobowiązane są przede wszystkim wszelkie podmioty sektora finansów publicznych, a także inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez różnego typu jednostki sektora finansów […]

Read More »

Dobre szkolenie o zmianach w prawie budowlanym – jak je znaleźć

Znajomość przepisów prawa w aktualnym brzmieniu to podstawa prowadzenia firmy. W dużych przedsiębiorstwach często jest ona niezbędna dla wszystkich pracowników, gdyż bez względu na zajmowane stanowisko powinni oni znać te przepisy, które mają zastosowanie w ich codziennej pracy.

Read More »

Kierownik projektu – jakie ma obowiązki względem zespołu?

Ciało nie może funkcjonować bez głowy, podobnie nie może funkcjonować zespół projektowy bez osoby obejmującej obowiązki związane z kierowaniem projektu. O ile w tradycyjnych modelach stanowisko kierownika projektu było mocno podkreślone i jego obowiązki były bardziej klarowne, o tyle w nowoczesnych metodach zarządzania projektami stanowisko kierownika projektu nie jest już tak jasno sprecyzowane.

Read More »