Kierownik projektu – jakie ma obowiązki względem zespołu?

Photo by krakenimages

Ciało nie może funkcjonować bez głowy, podobnie nie może funkcjonować zespół projektowy bez osoby obejmującej obowiązki związane z kierowaniem projektu. O ile w tradycyjnych modelach stanowisko kierownika projektu było mocno podkreślone i jego obowiązki były bardziej klarowne, o tyle w nowoczesnych metodach zarządzania projektami stanowisko kierownika projektu nie jest już tak jasno sprecyzowane.

W zwinnej metodologii zarządzania projektami korzystającej dodatkowo z metody typu scrum w celu wsparcia realizacji celi projektowych jako tako nie ma funkcji zwanej kierownikiem projektu. Jednakże, jest tutaj wyznaczona rola właściciela produktu. Osoba przejmująca na siebie tą funkcję staje się mostem porozumienia między klientem, a pozostałymi członkami zespołu.

Co więcej, dzięki temu, że bezpośrednio zajmuje się adresowaniem uwag oraz feedbacku ze strony klienta i codziennie zajmuje się upewnieniem, że lista wymagań produktowych jest sukcesywnie realizowana, product owner przejmuje na siebie obowiązki związane z podejmowaniem kluczowych decyzji projektowych.

Cały zespół projektowy nie może słuchać nikogo innego, jak product ownera – odpowiedzialność za powodzenie projektu spada tylko i wyłącznie na jego barki, a zatem za wszelkie uchybienia i nieścisłości to on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Zatem, product owner staje się odpowiednikiem kierownika projektu, jeśli tylko jeden zespół pracuje nad jego wykonaniem, lub przynajmniej kierownikiem zespołu.

W porównaniu do innych modeli zarządzania rola product ownera pod wieloma względami przypomina rolę kierownika projektu. Obie role mają podobne uprawnienia i są tak samo odpowiedzialne za powodzenie projektu.

Jak się ma scrum do zwinnego zarządzania? Warto jest zapoznać się z tą tematyką w większej ilości szczegółów poprzez choćby uczestnictwo w agile foundation szkolenie, czy agile project management szkolenie. Szkolenie srum pozwala zapoznać się z charakterystyką prac wykonywanych przy wykorzystaniu tej metody, a warsztaty takie jak szkolenia scrum master czy szkolenia scrum product owner pozwalają na doskonalenie techniki niezbędnej do wypełniania swojej roli w zespole.

Dodaj komentarz