Szkolenie – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

MacBook Pro near white open book

Szkolenie z bardzo szerokiego zakresu wiedzy jakim jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych skierowane jest w głównej mierze do osób zajmujących się na co dzień w swoje pracy zawodowej problematyką świadczeń socjalnych obowiązujących w miejscach pracy.

Szkolenie może być doskonałym rozwiązaniem zarówno dla osób posiadających już pewien poziom specjalistycznej wiedzy, jak i tych, którzy dopiero chcą się z tym zagadnieniem zapoznać. Znaczna część szkoleń z zakresu zakładowych funduszy świadczeń socjalnych przeprowadzana jest w postaci bardzo popularnych multimedialnych prezentacji, która dodatkowo uzupełniana jest o przykłady oraz bardzo praktyczne ćwiczenia, pomagające nie tylko w uporządkowaniu zdobytej już wiedzy, ale również późniejszy przełożeniu jej na praktykę zawodową.

Uczestnicy szkolenia obowiązkowo muszą zapoznać się podstawowymi zagadnieniami związanymi z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, czyli:

  • przepisami prawa pracy odnoszącymi się do świadczeń socjalnych,
  • zakresem działalności socjalnej,
  • rodzajem środków przeznaczonych na pomoc socjalną,
  • zasadami wynagradzania,
  • powstawaniem komisji socjalnych.

Szkolenie z zarządzania ryzykiem w projekcie. Sprawdź je: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/zarzadzanie-ryzykiem-w-projekcie


Bardzo ważnym blokiem tematycznym w szkoleniach obejmujących zakładowe fundusze świadczeń socjalnych jest tematyka związana z ogólnymi zasadami naliczania odpisu oraz metodyką ustalania liczby zatrudnionych osób w poszczególnych sektorach.

Chodzi tu przede wszystkim o tak ważne kwestie jak:

  • jakie osoby są uwzględniane a jakie nie przy naliczaniu odpisów,
  • jak rozliczane są osoby przebywające w danym okresie rozliczeniowym na bezpłatnych urlopach,
  • jaka jest wysokość odpisów w roku 2016,
  • jaka jest wysokość dobrowolnych odpisów i kto jest uprawniony do ich pobierania.

W większości przypadków, dla efektywności szkolenia osobą prowadzącą jest specjalista przede wszystkim z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej czy konstruowania budżetów zadaniowych. Takie osoby nie tylko mają rozległą wiedzę, ale również i bogate doświadczenie.

Dodaj komentarz